קטלוג אגריקה > שטחי בור ויערות
שטחי בור ויערות

שטחי בור ויערות

שטחי בור ויערות הם שטחים לא חקלאיים הנמצאים סביבנו, כמעט בכל מקום למעשה. אלו שטחים הכוללים בין היתר יערות קק"ל, צדי דרכים, גינות, פארקים, דרכי עפר, דרכי אש ודרכים ביטחוניות, מתקנים מסחריים, מסילות ברזל, בסיסי צבא, מתקנים מסחריים, צדי בריכות ועוד. 

מוצרים מתאימים

טבלת ריסוס שטחי בור ויערות

פגע 1ינואר 2פברואר 3מרץ 4אפריל 5מאי 6יוני 7יולי 8אוגוסט 9ספטמבר 10אוקטובר 11נובמבר 12דצמבר
פגע עשבים ינואר טריבל פברואר טריבל מרץ טריבל
פגע תהלוכן האורן דצמבר דיפל DF