קטלוג אגריקה > קטניות למספוא
קטניות למספוא

קטניות למספוא

גידולי המספוא השונים בישראל (גידולים המשמשים מזון לבהמות) נחלקים לארבעה סוגים בעיקר: תלתן, בקיה, אפונה ואספסת. לכל אחד מהגידולים הללו כמה זנים, השונים זה מזה במידת התאמתם לאקלים הישראלי, במראה שלהם וכן בהיקף היבול. לרוב, נזרעות הקטניות למספוא סמוך לתחילת החורף או בתחילת האביב. הקציר נעשה כאשר לכל היותר 80% מהשדה נמצא בשלב הפריחה. קציר במועד מאוחר יותר יכול להביא לפגיעה באיכות היבול. כיום רוב המספוא בישראל גדל לאורך החורף, בשדות רבים שניתן למצוא בכל הארץ, מהגליל העליון ועד לנגב ולערבה.

מוצרים מתאימים

טבלת ריסוס קטניות למספוא

פגע 1ינואר 2פברואר 3מרץ 4אפריל 5מאי 6יוני 7יולי 8אוגוסט 9ספטמבר 10אוקטובר 11נובמבר 12דצמבר
פגע כשותית ינואר פוספירון פברואר פוספירון מרץ פוספירון אפריל פוספירון מאי פוספירון
פגע עשבים ינואר פולסאר פברואר פולסאר מרץ פולסאר אפריל פולסאר מאי פולסאר
ינואר פולסאר אולטרה פברואר פולסאר אולטרה מרץ פולסאר אולטרה אפריל פולסאר אולטרה מאי פולסאר אולטרה
ינואר רילקס פברואר רילקס מרץ רילקס אפריל רילקס מאי רילקס
פגע פרודניה יוני מוליט יולי מוליט אוגוסט מוליט ספטמבר מוליט אוקטובר מוליט נובמבר מוליט