סורגום

סורגום

מוצרים מתאימים

פגעים לגידול

טבלת ריסוס סורגום

פגע 1ינואר 2פברואר 3מרץ 4אפריל 5מאי 6יוני 7יולי 8אוגוסט 9ספטמבר 10אוקטובר 11נובמבר 12דצמבר
פגע זרעים ינואר סורגום חניבל פברואר סורגום חניבל מרץ סורגום חניבל אפריל סורגום חניבל מאי סורגום חניבל יוני סורגום חניבל יולי סורגום חניבל אוגוסט סורגום חניבל ספטמבר סורגום חניבל אוקטובר סורגום חניבל נובמבר סורגום חניבל דצמבר סורגום חניבל
ינואר סורגום פניקס פברואר סורגום פניקס מרץ סורגום פניקס אפריל סורגום פניקס מאי סורגום פניקס יוני סורגום פניקס יולי סורגום פניקס אוגוסט סורגום פניקס ספטמבר סורגום פניקס אוקטובר סורגום פניקס נובמבר סורגום פניקס דצמבר סורגום פניקס