מלון

מלון

סוג גידול: צמח חד-שנתי
שם מדעי: Cucumis melo
מקור: פרס ואפריקה.

המלון הוא צמח אשר גדל בשתי צורות - משתרע או מטפס. הוא מצמיח גבעול ארוך (יכול להגיע לאורך של שלושה מטרים), שעליו מתפתחים העלים, הפרחים והפֵרות. מבחינה בוטנית פרי המלון הוא פרי משלים, ולכן הוא מכונה גם פרי מדומה. המלון הוא פרי חד-מיני וחד-ביתי, והפרייתו נעשית בעזרת צמחים 'שכנים'. גידול המלונים כיום נעשה בעונות המעבר ובקיץ. בישראל ישנם שדות מלונים בעמקים הצפוניים, ברמת הנגב ובערבה. זני המלונים הנפוצים ביותר בארץ הם גליה, עין דור ומלון אננס.

מוצרים מתאימים

טבלת ריסוס מלון

פגע 1ינואר 2פברואר 3מרץ 4אפריל 5מאי 6יוני 7יולי 8אוגוסט 9ספטמבר 10אוקטובר 11נובמבר 12דצמבר
פגע אפריל אגרירון מאי אגרירון יוני אגרירון יולי אגרירון אוגוסט אגרירון ספטמבר אגרירון
פגע זבוב המנהרות מרץ אגרירון אפריל אגרירון מאי אגרירון יוני אגרירון ספטמבר אגרירון אוקטובר אגרירון נובמבר אגרירון
פגע כנימת עש הטבק יוני מוסקיטון יולי מוסקיטון אוגוסט מוסקיטון ספטמבר מוסקיטון אוקטובר מוסקיטון
פגע כשותית פברואר אקרובט מרץ אקרובט אפריל אקרובט אוקטובר אקרובט נובמבר אקרובט
פברואר פוספירון מרץ פוספירון אפריל פוספירון אוקטובר פוספירון נובמבר פוספירון
פברואר קאבריו מרץ קאבריו אפריל קאבריו אוקטובר קאבריו נובמבר קאבריו
פגע לפיגמה מאי מוליט יוני מוליט יולי מוליט
פגע מחסור ברזל ינואר פארומקס
פגע פלוסיה מאי מוליט יוני מוליט יולי מוליט
פגע פרודניה מאי מוליט יוני מוליט יולי מוליט
פגע קמחון פברואר קומולוס מרץ קומולוס אפריל קומולוס מאי קומולוס אוקטובר קומולוס נובמבר קומולוס
פברואר אורון מרץ אורון אפריל אורון מאי אורון אוקטובר אורון נובמבר אורון
פברואר קוליס 300 מרץ קוליס 300 אפריל קוליס 300 מאי קוליס 300 אוקטובר קוליס 300 נובמבר קוליס 300
פברואר בליס מרץ בליס אפריל בליס מאי בליס ספטמבר בליס אוקטובר בליס
פברואר ויוואנדו מרץ ויוואנדו אפריל ויוואנדו מאי ויוואנדו אוקטובר ויוואנדו נובמבר ויוואנדו