עבודה זרה

מצוקת העובדים בענף החקלאות מעולם לא הייתה קשה כל כך. חרף זאת, החליטה הממשלה להפחית בשנים הקרובות את מספר ההיתרים ליבוא עובדים זרים באופן משמעותי. בצד זה, תכנית ניסיונית שעליה הכריז לאחרונה משרד החקלאות, תאפשר העסקת עובדים זרים על בסיס עונתי תקופת הניסוי עתידה לצאת לדרך בראשית השנה החדשה, ואם בסיומה יוחלט על יישום התכנית באופן גורף, אפשר שאנו ניצבים בפתחו של עידן אחר. הנה לכם התחלה חדשה ואולי אפילו Happy end לסיפור מוכר על עובדים זרים.

 

ענף החקלאות בישראל הוא כידוע אחד הענפים המרכזיים שבו מועסקים בעיקר עובדים זרים. הסיבה לכך, פשוטה גם אם מביכה, היא שהישראליים מסרבים לעבוד בחקלאות, ובאופן אירוני, פרנסתם (שלא לומר חייהם) של מרבית החקלאים בישראל תלויה בעובדים זרים, מרביתם תאילנדים.

 

בשנה האחרונה ניחתו על ענף החקלאות לא מעט מכות. אם לא די  במחירי המים שעלו, בתנאי מזג אוויר קשים שדנו אלפי טונות תוצרת לאבדן ובקרב הכואב נגד הסיטונאים, ספגו המגדלים מכה נוספת. לפני שנים אחדות קבע משרד החקלאות שעל מנת לענות על צורכי החקלאים יידרשו 35 אלף עובדים תאילנדים, אך בעקבות חשש מהצפת המשק בעובדים זרים צומצם מספר העובדים באופן משמעותי. הממשלה התחייבה להגיע לכל הפחות למכסה של 26 אלף עובדים בשנת 2010, אולם לא עמדה בהסכמיה, והתוצאה - מחסור של כ – 4,800 עובדים זרים שפגע בקטיף וגרם נזקים שנאמדו במאות מיליוני שקלים.

 

היעבוד ישראלי בקטיף?

ציפיית הממשלה הייתה שצמצום מספר העובדים הזרים יגרום להמוני המובטלים הישראלים להסתער אל חלון ההזדמנות התעסוקתי שנפער בפניהם ולנהור בהמוניהם אל המטעים והשדות, אך לא כן. המציאות טפחה על פני המקווים והציפייה התגלתה כאשליה שאין גדולה ממנה. הישראלים כידוע לא זו בלבד שלא הסתערו, הם אף לא התנגבו כיחידים. בסופו של יום, נאלצו רוב החקלאים להמשיך ולהסתפק בעובדים זרים שמספרם נמוך בהרבה מהנחוץ, ואף נדרשו לשלם מס גולגולת על כל תאילנדי העובד במשקם. לאחר הליך בדיקה ארוך שביצע משרד הפנים, הוחלט להשלים את המכסה שאליה התחייבה הממשלה לשנת 2010. רשות האוכלוסין וההגירה אישרה לחברות כוח האדם לייבא לחקלאות 3,000 עובדים נוספים מתאילנד ו - 700 עובדים זרים ממדינות אחרות. כמו כן אישרה להעביר למשקים חקלאיים  1,100 תאילנדים נוספים השוכנים בארץ ואינם מועסקים בחקלאות.  בנוסף, הודיע מנכ"ל הרשות כי בצעד חריג, יתאפשר לחקלאים שסבלו מנטישת עובד זר בשלוש השנים האחרונות להעסיק במקומו עובד נוסף. בצד זה החליטה הממשלה להפחית את מספר ההיתרים ליבוא עובדים זרים בתוך מספר שנים ל- 18,000 בלבד. אלא שגם המחוקק יודע שאת מקומו של התאילנדי בשדות תפוחי האדמה לא יתפוס מבקש עבודה ישראלי.

 

הכול תלוי בטיב הניסוי

בחיפוש אחר הפיתרון האופטימאלי הכריזו לאחרונה משרד החקלאות, רשות האוכלוסין ומשרד האוצר על תכנית ניסיונית שתבחן אפשרות להתיר העסקת עובדים זרים בענף החקלאות למשך תקופות השיא העונתיות בלבד. כדי להוריד למינימום שהות של עובדים זרים בארץ בתקופות של חוסר תעסוקה, תאפשר התכנית לראשונה בישראל להעסיק עובדים זרים בהתאם לנפח העבודה לאורך השנה, כפונקציה של ענף ואזור. בשונה מן המצב  הקיים, שבו עובדים זרים המגיעים לישראל מועסקים אצל חקלאי קבוע משך חמש שנים רצופות, תתאפשר במסגרת התכנית הניסיונית העסקת עובדים זרים למשך תקופה של חצי שנה בלבד, שבה  נפח הפעילות גבוה. בחודשים שבהם נפח הפעילות במשק החקלאי יורד, יועברו העובדים למשקים אחרים, שבהם  נפח העבודה עולה. כך לא יצטרכו חקלאים המעסיקים עובדים זרים למצוא פתרונות לעובדים כאשר מסתיימת העונה החקלאית במשקם.

 

השלב הראשוני של התכנית הניסיוניות ייפתח להשתתפותם של כלל החקלאים שברשותם היתר להעסקת עובד זר. במסגרת הניסוי, תותר הגעתם של 300 עובדים בלבד מסרי לנקה לישראל. עובדים אלה יגיעו בחודש אוקטובר 2010 וישהו בארץ עד חודש אפריל 2011. במהלך ששת החודשים הללו אמורים משרד החקלאות ומשרד הפנים לבחון את התכנית ולהחליט האם ניתן להחילה בפריסה רחבה, כחלופה לשיטת ההעסקה הנוכחית. אם תקופת הניסיון תסתיים בהצלחה, יינתנו היתרים לעובדים עונתיים במקום היתרים לעובדים זרים קבועים.

 

"שיטה זו להעסקת עובדים זרים, מקובלת במדינות מפותחות אחרות בעולם, ונותנת מענה לעונתיות המייחדת את ענף החקלאות", מציינים גורמים במשרד החקלאות. "אם הפיילוט יצליח, בכוונתנו להפעילו בהיקף רחב כבר בשנה הקרובה, ולאפשר לאותם עובדים להגיע מדי עונה לישראל, תוך יצירת התמחות של העובדים במשקים ומתן מענה לחקלאים בעונות השיא".

 

מעונה לעונה

במסגרת הפיילוט, כל חקלאי שקיבל לפחות היתר אחד להעסקת עובדים זרים בשנת 2010, יוכל להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים עונתיים. לכל חקלאי מבקש שעמד בתנאים שנקבעו, יוקצו עד 5 היתרים להעסקת עובדים עונתיים, וכן  היתר נוסף אחד אשר יאפשר  לו לקלוט  עובד עונתי  נוסף הנמצא כבר  בישראל ומבקש להחליף מעסיק. התכנית קובעת כי המעסיקים ישלמו על כרטיסי הטיסה של העובדים, ורשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים תחזיר את הוצאות כרטיסי הטיסה לחקלאים במהלך שנת 2011, בכפוף להצגת קבלות וליציאת העובד מהארץ בחזרה לארץ מולדתו. לאחר יציאתם מישראל, יקבלו העובדים יקבלו כ- 3,000 ₪, על מנת להבטיח שהם אכן חוזרים לארצם עם סיום תקופת עבודתם. העובדים העונתיים יהיו זכאים לתנאי ההעסקה הרגילים של עובדים זרים בענף החקלאות בהתאם לדיני העבודה החלים בישראל. כמו כן יחולו על עובדים אלה כל הוראות חוק עובדים זרים ובכלל זה חובת מתן חוזה עבודה בשפתו של העובד, תלוש שכר מפורט, ביטוח רפואי ומגורים הולמים.