ביקור פתע

עש הרקפת (Duponchelia fovealis) הידוע זה שנים כמזיק של גידולי פרחים וירקות, החל לאחרונה "לבקר" גם בגידולי שדה  מתי הוא מגיע? היכן הוא מעדיף לבלות? מה הוא אוהב לאכול? והכי חשוב - איך תגרמו לו להעלם?

עש הרקפת (Duponchelia fovealis) המוכר זה שנים כמזיק של גידולי פרחים וירקות בעיקר בחממות ובמנהרות פלסטיק, החל להופיע לאחרונה גם בגידולי שדה, בעיקר בגידולי שלחין. עש קטן זה המקים 3-2 דורות בשנה, מעדיף את בסיסי הצמחים, שם הוא ניזון מחלקי הצמח השונים, מעלים שנשרו ומרקבובית. בשנים הראשונות הוא הופיע בעיקר במשתלות, בגידולי פרחים (ליאטריס ועוד) בתות שדה ובגידולי תבלינים, ואילו בשנים האחרונות הוא תוקף גם גידולי שלחין עתירי נוף עם עלווה צפופה המאפשרת לחות גבוהה בבסיס הצמחים ומספקת מזון לזחלים המתפתחים. כך הוא פוגע בגידולי בטטות, במלונים על פלסטיק (בעיקר באזור המגע עם הפלסטיק), בגזר ובגידולי צנון.

זחלי העש חיים בקבוצות, וגורמים עקב כך נזקים קשים. כל זחל טווה לעצמו סבך קורים בבסיס הצמח שבתוכו הם חיים, ומפיץ בו את גלליו. הזחל מגיע בשיא גודלו לאורך של 3-2 ס"מ. צבע הזחל  משתנה מקרם ועד חום כהה עם זוג עיגולים כהים אופייניים בפרקי הגוף השונים. המזיק נפוץ בחדשי הסתיו, החורף והאביב ואינו פעיל בקיץ.

מדבירים את העש

עקב מיקומם של זחלי עש הרקפת בצמח ומקום הזנתם (בתחתית הצמח ובסיסו), ההגעה אליהם עם חומרי הריסוס קשה מאוד. יתר על כן, הזחלים מגנים על עצמם בסבך קורים צפוף המקשה עוד יותר על הדברתם. בניסויים שנערכו בשנים האחרונות בבטטות, בתות שדה ובגידולי פרחים נמצא כי התכשיר דיפל DF, המבוסס על החיידק Bacillus thuringiensis  (B.t) יעיל ביותר להדברת הזחלים. תכשיר זה הוא רעל קיבה ולכן הזחלים קולטים אותו יחד עם מזונם. לכן יש צורך בכיסוי יעיל של בסיסי הצמחים לשם השגת הדברה טובה.

תכשירים נוספים מורשים להדברת עש הרקפת הם אוונט ופרוקליים.