קוטל עשבים

היט

קבצים להורדה

רגישות העשבים

רשימת עשבים לפי מידת רגישות
הדברה מלאה
גדילן
דטורה
חלמית
חרדל
חרצית
טוריים
ינבוט
ירבוז
ירוקת החמור
מלחית אשלגנית
מרור
סביון
ציפורני חתול
קורטם
קייצת
רגלית הגינה
הדברה חלקית
הדברה חלשה