מידע לחקלאי

רמת ההדברה של העשבים

רמת ההדברה של העשבים

טבלה המציינת את רמת ההדברה של העשבים השונים על ידי תכשירי אגריקה

להורדת קובץ לחץ כאן >
תמונות חוסרים בהדרים

תמונות חוסרים בהדרים

להורדת קובץ לחץ כאן >
טבלת חישוב לריכוזי התכשירים לפי המוצרים השונים

טבלת חישוב לריכוזי התכשירים לפי המוצרים השונים

להורדת קובץ לחץ כאן >
הופעת המזיקים והמחלות לפי החודשים השונים ופתרונות אגריקה

הופעת המזיקים והמחלות לפי החודשים השונים ופתרונות אגריקה

תוכניות הדברה לגידולים השונים

להורדת קובץ לחץ כאן >
סדר הכנסת החומרים למרסס לפי התואריות ורשימת קיצורי תואריות

סדר הכנסת החומרים למרסס לפי התואריות ורשימת קיצורי תואריות

להורדת קובץ לחץ כאן >
עדכון שאריות וימי המתנה בכלורפיריפוס

עדכון שאריות וימי המתנה בכלורפיריפוס

שאריות בענבים ותפוח

להורדת קובץ לחץ כאן >