קטלוג אגריקה > דף פגע ריקבון האשכול
ריקבון האשכול

ריקבון האשכול

ריקבון האשכול פוקד בעיקר את אשכולות הגפן. הריקבון עשוי לגרום לפסילת האשכול כולו. מצב שכזה יכול להיגרם בשל פטרייה (כדוגמת פטריית הבוטריטיס או ריזופוס) או בשל מזיק (כדוגמת עש האשכול, שפגיעתו בפֵירות מעודדת את היווצרות הריקבון), וכן בשל צפיפות רבה מדי על זמורות הגפן. כאשר מדובר במזיק או במחלה, יש לבצע הדברה, ואילו עומס או צפיפות אשכולות ייפתרו על ידי דילול מוקדם.

מוצרים מורשים

גלריית מוצרים המשפיעים על הפגע בגידולים שונים, סינון התוצאות יציג רק את המוצר הרלוונטי