מלון

מלון

סוג גידול: צמח חד-שנתי
שם מדעי: Cucumis melo
מקור: פרס ואפריקה.

המלון הוא צמח אשר גדל בשתי צורות - משתרע או מטפס. הוא מצמיח גבעול ארוך (יכול להגיע לאורך של שלושה מטרים), שעליו מתפתחים העלים, הפרחים והפֵרות. מבחינה בוטנית פרי המלון הוא פרי משלים, ולכן הוא מכונה גם פרי מדומה. המלון הוא פרי חד-מיני וחד-ביתי, והפרייתו נעשית בעזרת צמחים 'שכנים'. גידול המלונים כיום נעשה בעונות המעבר ובקיץ. בישראל ישנם שדות מלונים בעמקים הצפוניים, ברמת הנגב ובערבה. זני המלונים הנפוצים ביותר בארץ הם גליה, עין דור ומלון אננס.

מוצרים מתאימים

טבלת ריסוס מלון

פגע 1ינואר 2פברואר 3מרץ 4אפריל 5מאי 6יוני 7יולי 8אוגוסט 9ספטמבר 10אוקטובר 11נובמבר 12דצמבר
פגע אפריל אגרירון מאי אגרירון יוני אגרירון יולי אגרירון אוגוסט אגרירון ספטמבר אגרירון
אפריל ורטימק מאי ורטימק יוני ורטימק יולי ורטימק אוגוסט ורטימק ספטמבר ורטימק
פגע זבוב המנהרות מרץ אגרירון אפריל אגרירון מאי אגרירון יוני אגרירון ספטמבר אגרירון אוקטובר אגרירון נובמבר אגרירון
מרץ ורטימק אפריל ורטימק מאי ורטימק יוני ורטימק ספטמבר ורטימק אוקטובר ורטימק נובמבר ורטימק
פגע כנימות עלה מרץ אקטרה
אפריל צ'ס
פגע כנימת עש הטבק יוני אקטרה יולי אקטרה אוגוסט אקטרה ספטמבר אקטרה אוקטובר אקטרה
יוני מוסקיטון יולי מוסקיטון אוגוסט מוסקיטון ספטמבר מוסקיטון אוקטובר מוסקיטון
פגע כשותית פברואר רידומיל גולד MZ מרץ רידומיל גולד MZ אפריל רידומיל גולד MZ אוקטובר רידומיל גולד MZ נובמבר רידומיל גולד MZ
פברואר אקרובט מרץ אקרובט אפריל אקרובט אוקטובר אקרובט נובמבר אקרובט
פברואר פוספירון מרץ פוספירון אפריל פוספירון אוקטובר פוספירון נובמבר פוספירון
פברואר רבוס מרץ רבוס אפריל רבוס אוקטובר רבוס נובמבר רבוס
פברואר קאבריו מרץ קאבריו אפריל קאבריו אוקטובר קאבריו נובמבר קאבריו
פגע לפיגמה מאי מוליט יוני מוליט יולי מוליט
פגע מחסור ברזל ינואר סקווסטרן
פגע פלוסיה מאי מוליט יוני מוליט יולי מוליט
פגע פרודניה מאי מוליט יוני מוליט יולי מוליט
פגע קמחון פברואר קומולוס מרץ קומולוס אפריל קומולוס מאי קומולוס אוקטובר קומולוס נובמבר קומולוס
פברואר אופיר 2000 מרץ אופיר 2000 אפריל אופיר 2000 מאי אופיר 2000 אוקטובר אופיר 2000 נובמבר אופיר 2000
פברואר קוליס 300 מרץ קוליס 300 אפריל קוליס 300 מאי קוליס 300 אוקטובר קוליס 300 נובמבר קוליס 300
פברואר בליס מרץ בליס אפריל בליס מאי בליס ספטמבר בליס אוקטובר בליס
פברואר ויוואנדו מרץ ויוואנדו אפריל ויוואנדו מאי ויוואנדו אוקטובר ויוואנדו נובמבר ויוואנדו